Aktuelno / Kako dalje? (dvojno knjigovodstvo)

Kako dalje? (dvojno knjigovodstvo)

Ukoliko ste do sada bili preduzetnik na ličnoj zaradi ili plaćali porez samooporezivanjem, način vođenja vaših poslovnih knjiga putem dosadašnjeg prostog knjigovodstva, počev od 01.01.2019.godine u obavezi ste da zamenite dvojnim knjigovodstvom. Šta to u stvari znači?

Sve dnevne ukupne promene stanja po vašim poslovnim računima (ukupne dnevne uplate i isplate) koje ste do sada vodili bez posebne evidencije prihoda i rashoda u toku obračunskog perioda, kao i na ovaj način utvrđivali poslovni rezultat preko poslovne knjige, drugačije poznate kao knjiga inventara, za pomenutu grupu preduzetnika prestaju da važe od 01.januara 2019.godine, od kada ste u obavezi da isto vodite hronološki (po redosledu nastajanja) i sistematski (po njihovom predmetu). Ovo znači da od pomenutog datuma prelazite na dvojno knjigovodstvo, vodite sve zakonom propisane poslovne evidencije (dnevnik knjiženja, glavna knjiga i pomoćna knjiga), te da na taj način i vaš poslovni rezultat utvrđujete putem finansijskih izveštaja koji se podnose Agenciji za privredne registre za svaku narednu poslovnu godinu.

Ukoliko to da sada još uvek niste uradili, podsećamo Vas na najvažnije korake koje je potrebno da sprovedete:

1. Najpre treba da odradite detaljan popis robe po naabavnim i prodajnim cenama.
2. Ako ste preduzetnik/preduzetnica u sistemu PDV-a, morate da izračunate i obračunate PDV u zalihama robe zaključno sa 31.12.2018. godine (maloprodaja mora da obračuna PDV, veleprodaja ne mora). Ta suma prodajne vrednosti + PDV će se uzimati kao osnovica za početak vođenja knjiga po dvojnom računovodstvu.
3. Utvrdite tačno stanje novčanih sredstava na računima (i dinarskim i deviznim).
4. Odradite popis obaveza. To znači da morate utvrditi dug prema svakom dobavljaču (u trenutku popisa), zatim neplaćene poreze, doprinose i neto plate radnika… Dakle, sva finansijska dugovanja koja imate, morate precizno zabeležiti prilikom popisa.
5. Zabeležite sva dugovanja prema svom preduzeću – pojedinačna dugovanja kupaca, nevraćene pozajmice, potraživanja za subvencije, nerefundirana bolovanja…
6. Popišite sva osnovna sredstva i opremu.
7. Pored popisa sredstava i opreme, morate da nabavite i podatke o njihovoj nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrednosti. Ove podatke možete da pronađete u obračunu amortizacije za 2018. godinu.

Napominjemo da se ova izmena ne odnosi na preduzetnike koji porez plaćaju po sistemu paušalnog oporezivanja, koji nastavljaju da funkcionišu kao i do sada.


Za sve detaljnije informacije, naš tim poreskih konsultanata Vam stoji na raspolaganju.

DENEX Accounting&Finance

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka