Delatnosti naše kompanije su:

 • Računovodstvo
 • Revizorski poslovi
 • Poresko savetovanje
 • Finansijke analize
 • Edukacija
 • Ostale usluge

RAČUNOVODSTVO smo organizovali koristeći prestižna softverska ERP rešenja ali i savremeno Cloud računovodstvo. Osim kvalitetnog i pouzdanog softverskog rešenja koje nudi PANTHEON, pružena je i mogućnost zajedničkog rada u online režimu kroz pomenuto Cloud računovodstvo. Na ovaj način spremni smo efikasno i velikom brzinom ispratiti sve poslovne promene Vašeg poslovanja i uštedeti Vaše najznačajnije resurse – vreme i novac.
Iz ovog razloga sa velikom pažnjom savetujemo klijente za odabir najprikladnijeg rešenja za vođenje njihovog poslovanja, dajemo smernice u radu ali i edukaciju svim novim korisnicima.

Prilagodljivost sistema različitim poslovnim zahtevima, automatizovan rad, kao i neprekidna tehnička podrska u rešavanju svih specifičnih poslovnih promena, čine našu misiju mogućom.

REVIZORSKI POSLOVI obuhvataju usluge interne i eksterne revizije, po zahtevu klijenata ili uslovljenih zakonskom regulativom. Glavni zadatak koji se sprovodi kroz ovaj deo usluga odnosi se na proveru i pomoć u primeni zakonskih propisa i standarda od strane ovlašćenih revizora, a u cilju provere i potvrde ispravnosti finansijskih izveštaja naših klijenata.

PORESKO SAVETOVANJE odnosi se na pružanje savetodavnih usluga iz oblasti poreza i računovodstva. Svrha ovih usluga je vođenje Vašeg poslovanja na najpovoljniji način uz ispravnu primenu zakonske regulative, a cilj koji ovim postižemo – manji troškovi sa minimalnim rizikom Vašeg poslovanja.

FINANSIJKE USLUGE smo podelili u sledeće tri grupe:

 • Izrada poslovnih planova i različitih analiza po Vašim zahtevima
 • Priprema izveštaja za Vaše kreditore (fondove, banke i treća lica) u cilju dobijanja finansijskih sredstava za investicije u razvoju Vašeg poslovanja
 • Posredovanje u naplati Vaših potraživanja

EDUKACIJA Vaših zaposlenih i pomoć pri organizovanju Vašeg internog računovodstva. Saslušaćemo Vaše želje, ciljeve, uzeti u obzir sve mogućnosti i ponuditi Vam najoptimalnije rešenje za vodjenje Vašeg poslovanja od postavke šema knjiženja, evidentiranja poslovnih promena, obračuna zarada, kalkulacija i sl. pa sve do izrade finansijskih izveštaja.

OSTALIM USLUGAMA se bavimo u sledećem:

 • Posredujemo u procesu osnivanja Vaše firme kod Agencije za privredne registre i Poreske uprave.
 • Vršimo prijavu i odjavu Vaših zaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje.
 • Pripremamo sva propisana zakonska akta i pravilnike.
 • Zastupamo Vas u svim Vašim privrednim sporovima.

ADMINISTRACIJA

 • priprema poslovne dokumentacije za knjiženje;
 • usklađivanje računovodstvenih evidencija sa evidencijama Vasih poslovnih partnera;
 • sastavljanje i izrada dokumentacije (dopisi, profakture, fakture i sl);
 • sastavljanje različitih zahteva državnim institucijama;
 • sastavljanje opomena za dospela neplaćena potraživanja komitenata;
 • vođenje elektronskog platnog prometa;
 • prijave i odjave zaposlenih kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

VOĐENJE GLAVNE KNJIGE

 • evidentiranje svih poslovnih promena u glavnoj knjizi;
 • sastavljanje svih račnovodstvenih iskaza;
 • knjiženje prometa robe u veleprodajnim i maloprodajnim objektima, izrada kalkulacija;
 • obračun proizvodnje za proizvodne firme;
 • obračun PDV, sastavljanje poreskih prijava i komunikacija sa elektronskim servisom Poreske uprave.

KNjIGOVODSTVO ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • obračun zarada i naknada po osnovu ugovora o delu i autorskih ugovora sa pripadajućim poreskim prijavama i izveštavanjem nadležnih organa;
 • izrada M4 obrazaca za upis staža zaposlenima;
 • priprema platnih naloga za uplatu zarada i drugih ličnih primanja, doprinosa i poreza;
 • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora;
 • vođenje evidencije o korišćenju godišnjeg odmora;
 • obračun službenih puteva u zemlji i inostranstvu.

VODjENjE POMOCNIH KNJIGA

 • vođenje osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije;
 • vođenje dinarske i devizne blagajne;
 • vođenje materijalnog knjigovodstva;
 • obračun kamata po svim osnovama.

IZRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • izrada bilansa stanja,
 • izrada izveštaja poslovnog rezultata,
 • izrada bilansa uspeha,
 • izrada izveštaja o promenama na kapitalu,
 • izrada izveštaja o novčanim tokovima,
 • izrada napomena uz finansijske izveštaje i drugih računovodstvenih iskaza.

IZRADA OSTALIH IZVEŠTAJA za potrebe

 • Zavoda za Statistiku Republike Srbije,
 • Narodne banke Srbije,
 • Poreske uprave,
 • Agencije za zaštitu životne sredine,
 • i drugih državnih institucija.

CENE naših usluga su prilagođene obimu Vašeg poslovanja i dokumentaciji koju obrađujemo. Njih dogovaramo na početku naše saradnje, uz jasno definisianje posla koji nam poveravate i menjamo samo ukoliko dođe do bitnih promena u Vašem poslovanju, isključivo u zajedničkom dogovoru sa Vama.

Posebne pogodnosti koje odobravamo našim klijentima:

 • Posredovanja u vezi osnivanja preduzeća za nove klijente
 • Besplatne konsultacije u vezi sa Vašim poslovanjem
 • Besplatni pravni saveti u vezi sa svim statusnim promenama Vašeg preduzeća
­ ­ ­

Upit za ponudu nam možete poslati na linku OVDE a mi ćemo Vas zamoliti da popunite tražene podatke kako bismo Vam u najkraćem roku poslali tačan obračun cene naših usluga.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka