DENEX accounting&finance je privredno društvo koje se bavi pružanjem finansijskih usluga. Organizovani smo kao tim visoko stručnih ovlašćenih racunovođa, revizora, poreskih konsultanata i pravnika. Udružili smo se znanjem, dugogodišnjim iskustvom i napravili profesionalan tim u želji da odgovorimo na širok obim zahteva naših klijenata.

Naše usluge namenjene su svim pravnim i fizičkim licima koja obavljaju privrednu aktivnost. Obim usluga prilagođavamo Vašim potrebama i detaljno i posvećeno vodimo brigu o primeni zakonske regulative koja prati Vaše poslovanje, redovnom izveštavanju Vašeg menadžmenta i nadležnih državnih institucija. Negujemo sa pažnjom odnos dobrog domaćina i sa velikom posvećenošću, zajedno sa Vama brinemo o Vašem poslovanju.

Uspešna dugogodišnja saradnja sa državnim institucijama i raznim poslovnim udruženjima omogućava nam da ispratimo Vaše poslovanje i pružimo adekvatnu pomoć u rešavanju svakodnevnih poslovnih izazova. Čuvamo ugled, negujemo profesionalan pristup i brinemo o Vama. U želji da pratimo Vaše poslovanje, edukujemo se neprestano i rastemo zajedno sa Vama. Preporukama širimo mrežu zadovoljnih klijenata i čuvamo ukazano nam poverenje.

  • Zato što su nam i mali i veliki klijenti podjednako važni.
  • Zato što smo Vam uvek na raspolaganju i pomažemo u donošenju Vaših poslovnih odluka.
  • Zato što kvalitet usluga ne ugrožavamo količinom posla.
  • Zato što pratimo savremeno poslovanje, ulažemo u naš rad i naše zaposlene.
  • Zato što imamo potrebno znanje i veštine.
  • Zato što je preporuka naših zadovoljnih klijenata naš najveći uspeh.

MISIJA našeg delovanja ogleda se u:

  • Profesionalnom pristupu, stručnosti i poverenju.
  • Visokom kvalitetu pruženih usluga koje utiču na Vaše uspešnije i produktivnije poslovanje.
  • Dobroj radnoj atmsferi, kvalitetnim uslovima rada i kontinuiranoj edukaciji zaposlenih.
  • Negovanju dobrog imena kuće koju zastupamo i dugoročnom uspehu.

Nakon višegodišnje saradnje sa članovima Denex team-a, možemo slobodno reći da su osnovne prednosti tačnost, pouzdanost, poverenje, efikasnost i pravovremena informacija povodom promena pozitivno pravnih propisa vezanih za finansijsko poslovanje. Prava informacija u pravo vreme, što apsolutno rasterećuje svakog preduzetnika i vlasnika firme i omogućava neometan rad i funkcionisanje.

Audio Light Concept d.o.o.
Direktor, Ivan Nikolić

Tokom dugogodišnje saradnje, Denex tim nam je svojom izrazitom operativnošću i visoko profesionalnim pristupom omogućio da se fokusiramo na svoj osnovni posao i planiranje rasta, znajući da su naši finansijski interesi u potpunosti i u svakom trenutku u sigurnim rukama.

Labnet d.o.o
CEO, Miloš Pribić

Kompanija Denex je naš višegodišnji partner u obavljanju knjigovodstvenih I računovodstvenih poslova. Ovaj tim na čelu sa Natašom Todorović svojom profesionalnošću daje dodatnu sigurnost da će svaki zadatak obaviti na kvalitetan način, od planiranja, preko svih procedura, sagledavanja svih rizika u našem poslovanju do izrade finansijskih izveštaja.

Osnova za to su njen stručan tim kao I entuzijazam I energija koju poseduju I sa lakoćom prenose na klijenta. Klijentu se prilagođavaju I spremni su da u svakom trenutku odgovore na naša pitanja I zahteve što dokazuje visok nivo profesionalizma koji ne umanjuje pristupačnost potrebama klijenta, a sve u cilju visokog kvaliteta pružene usluge.

Njihov rad je uvek nezavisan, uvek objektivan što nameće dodatno angažovanja za utvrđivanje sigurnog stava da je nešto ispravno urađeno. Sjajno je sarađivati sa Denex timom koji je uvek spreman da uloži dodatne napore kako bi usluga bila izvršena i pre planiranih rokova.

Imajući u vidu izuzetno kvalitetan odnos koji Denex uspostavlja i održava sa svojim klijentima i poslovnim partnerima, kao i usluge na visoko profesionalnom nivou, sa zadovoljstvom ga mogu preporučiti svim privrednim društvima kojima je neophodna ova vrsta usluge I zaista ih moram istaknuti kao PRIMER ostalim kompanijama koje se bave istom delatnošću. S poštovanjem I velikim zadovoljstvom,

Aida Trade doo – Restoran Madera, Klub književnika doo,
New Age Investments co d.o.o.

Direktor, Ana Mladenović

Ono što zauzima jednu od najvažnijih uloga u uspešnom i dugotrajnom poslovanju jedne kompanije smatramo da su njeni zaposleni. Verujemo u dobre odose, poštujemo lični identitet svakog pojedinca, negujemo duh zajedništva i tu smo uvek jedni za druge, kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Cenimo odgovornost, znanje, iskustvo i predanost poslu. Zauzvrat tome ulažemo u svoje zaposlene i dajemo punu podršku u razvoju njihovih ličnih karijera.


Nataša Todorović

Vlasnik i direktor, Dipl.ecc, Certified accountant, Certified Tax Advisor

Pročitaj više

Ekonomista, ovlašćeni računovođa i poreski savetnik.

Član Udruženja poreskih savetnika Srbije i Međunarodnog udruženja poreskih savetnika jugoistočne Evrope.

Član CFE - Udruženja poreskih savetnika Evrope, sa sedištem u Briselu, predstavnik Srbije u Odboru za pitanja direktnih poreza.

Aktivista Unije poslodavaca Srbije.

Angažovana u telu socijalno-ekonomskog saveta od strane Unije poslodavaca Srbije.

Član komisije u izboru miritelja i arbitara pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.

Učesnik više javnih skupova iz oblasti poreza i računovodstva.

Suzana Prodanović

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti MSFI

Pročitaj više

Po završetku Ekonomskog fakulteta u Beogradu, dobila sam priliku da steknem praktično znanje i iskustvo u bankarskom sektoru, odeljenje računovodstva. Nakon 3 godine rada, odlučila sam da proširim svoje znanje i pređem iz bankarskog u privredni sektor. Ukazala mi se prilika da radim kao samostalni računovođa u firmi DENEX Accounting & Finance, gde mogu da usavršim svoje računovodstvene sposobnosti.

Za relativno kratko vreme, uspela sam da steknem značajno iskustvo u radu sa firmama iz privatnog sektora. Zamišljala sam da je posao u računovodstvenim firmama više operativnog i administrativnog karaktera, ali sam se ovde uverila da je posao dosta kompleksniji i dinamičniji i podrazumeva dosta širu oblast koja me je zainteresovala, u vidu savetovanja i angažovanja vezanog za brigu o celokupnom poslovanju jedne firme.

Inga Kekić

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti Poreza na imovinu

Pročitaj više

Nakon završenog Ekonomskog fakulteta u Beogradu, sticala sam desetogodišnje radno iskustvo u bankarskom sektoru, na poslovima savetnika za rad sa pravnim licima. Kroz poslove finansijske analize poslovanja privrednih subjekata uvidela sam da je za uspešno funkcionisanje firme, pored preduzetničkog duha i inovativnosti neophodna i profesionalna podrška od strane organizacija koje se bave pružanjem usluga računovodstva i poreskog konsaltinga.

Upravo takvu, profesionalnu podršku prepoznala sam u Denex-u i sa velikim entuzijazmom postala deo tima. Posao računovođe u Denexu omogućio mi je kontinuirano profesionalno usavršavanje i rad u podsticajnom okruženju. Zadovoljstvo mi je što sam deo tima koji deli iste vrednosti: posvećenost poslu i potrebama klijenata, visok stepen odgovornosti, usmerenost ka neprestanom usavršavanju i težnja da kroz razmenu znanja i iskustva unutar tima svako postigne vise.

Marija Đukić

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti Poreza na dohodak gradjana

Pročitaj više

Po završetku studija radila sam u prodaji bankarskih usluga. Još na studijama mi se dopalo računovodstvo, ali bez iskustva nisam imala prilike da se oprobam u tom poslu. Kompanija Denex omogućila mi je praksu iz oblasti obračuna zarada i drugih primanja. Zahvaljujući kolegama koji su imali strpljenja i energije stekla sam nova znanja i veštine koje će mi mnogo pomoći u daljem usavršavanju. U ovakvom dinamičnom okruženju mogu još mnogo da naučim i pripremim se za izazove koji me čekaju.

Aleksandra Braković

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti Poreza na dohodak gradjana

Pročitaj više

Stečeno stručno znanje iz oblasti obračuna zarada i drugih ličnih primanja nastavila sam profesionalno da usavršavam kroz praksu u kompaniji Denex d.o.o.

Moram priznati da sam jako zahvalna što sam imala sreću da budem primljena u kolektiv koji je bio spreman da odvoji svoje vreme i energiju za mene kao mladu i perspektivnu osobu bez iskustva.

Pored sticanja znanja zahvaljujući podršci iskusnih kolega težim svom cilju, da zajedno kreiramo pozitivnu i zdravu radnu atmosferu, veštinama i znanjem doprinesemo našem zajedničkom uspehu i klijentima pružimo potrebnu podršku i sigurnost.

Verica Jevtić

Accountant, ecc, konsultant iz oblasti Poreza na dodatu vrednost

Pročitaj više

Oblast računovodstva I finasija me je zainteresovala još tokom studija. Kompanija Denex prepoznala je moju veliku želju za usavršavanjem i pružila mi mogućnost za sticanjem iskustva u ovoj oblasti. Moji pogledi i razumevanje računovodstva su se znatno proširili omogućivši mi da shvatim kako računovodstvo funkcioniše sa sasvim drugog aspekta – privrednog. Računovodstvena i finansijska analiza, poresko savetovanje, podrška u procesu interne revizije svojim klijentima su dodatno produbili moje interesovanje. Dinamičnost i proaktivnost sa kojom se susrećem u poslu, kao i praktična znanja i veštine koja stičem svakodnevno, stvorili su mi mogućnost za ostvarivanje profesionalnih ciljeva.

Sanja Anđelković

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti Poreza na dobit

Pročitaj više

Po zavrsetku Ekonomskog fakulteta u Beogradu, sa zvanjem diplomirani ekonomista, dobila sam posao u kompaniji koja mi je omogucila dalje usavrsavanje i sticanje znanja iz oblasti ekonomije i računovodstva.

Nakon 4 godine radnog iskustva pridružila sam se dinamicnom i kvalitetnom timu Denex accounting & finance, gde imam priliku da se svakog dana razvijam kako na ličnom, tako i na profesionalnom planu iz oblasti računovodstva i naučim dosta toga kroz zajednički timski rad.

Danijela Paripović

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti Poreza na dobit

Pročitaj više

Nakon studija ekonomije, znanje i iskustvo sam sticala u oblasti špedicije, spoljne i unutrašnje trgovine i transporta. Osnova svega onoga što sam radila je bilo računovodstvo. Nakon više od 15 godina rada imala sam sreću da postanem deo Denex tima gde mi je ukazano poverenje i pružena prilika da se dalje usavršavam, da radim sa ekipom mladih ljudi koji nesebično dele svoje znanje i gde se neguje timski duh.

Pavle Katanić

Accountant, ecc, konsultant iz oblasti Poreza na dodatu vrednost

Pročitaj više

Nakon završetka studija 2013. godine, bavio sam se poslovima iz oblasti računovodstva i finansijskog konsaltinga.

Nakon šest godina rada u računovodstvenoj agenciji, stekao sam veliko iskustvo koje mi je pomoglo da dobijem šansu da postanem deo Denex tima i usavršim stečeno znanje.

Moje stručne oblasti su: PDV, porez na dobit, priprema finansijskih izveštaja, savetovanje klijenta, podrška reviziji, podrška poreskim kontrolama kao i optimizacija procesa u računovodstvu.

Kompanija Denex d.o.o. je prepoznala moje ambicije i aspiracije, čime sam dobio šansu da unapredim svoju ličnu karijeru i time doprinesem ostvarivanju naše poslovne misije i vizije.

Zorana Plenča

Accountant, ecc, poreski konsultant iz oblasti Poreza na imovinu

Pročitaj više

Kao diplomirani ekonomista, stekla sam desetogodišnje radno iskustvo u oblasti finansija I računovodstva, na poslovima kompletne pripreme za računovodstvo, kao i upravljanja novčanim tokovima jedne strane kompanije, sa višegodišnjim poslovanjem na tržištu Srbije.

Tada sam stekla nove veštine i dragoceno iskustvo, kao Finansijski menadžer i zavolela tu oblast ekonomije, sa željom da nastavim razvoj karijere u tom pravcu.

Upravo sam, mogućnost za nadogradnju stečenog znanja i profesionalnu podršku, prepoznala u firmi Denex d.o.o.

Sa velikim zadovoljstvom sam prihvatila šansu da se usavršim za poslove samostalnog računovođe. Radeći sa timom koji motiviše, u izuzetnoj radnoj atmosferi, u mogućnosti sam da pružim dragocene savete našim klijentima, kroz blagovremeno izvšavanje obaveza, čime dajem i svoj doprinos rastu i razvoju ove renomirane kompanije, koja mi je pružila šansu za lični razvoj i razvoj karijere, na polju računovodsva i konsaltinga.

Čemu treba da naučimo mlađe kolege

Uprkos znanju sticanom u visoko školskim ustanovama, postoji jedan jako važan (da ne kažem i najvažniji) faktor računovodstvene profesije – iskustvo. Iskustvo je ono koje nam omućava da se bavimo ovim poslom na najbolji mogući način, profesionalno, da znamo da prepoznamo svaku poslovnu promenu, način na koji treba da je evidentiramo i da na osnovu nje damo pouzdanu poslovnu informaciju za sve njene eksterne i interne korisnike.

Pročitaj više

A šta sa onima koji nemaju (dovoljno) iskustva? Evo šta bi trebalo da znate:

U praktičnoj primeni stečenog znanja prvi korak koji nas vodi u snalaženju kroz lavirint pravila i procedura je da precizno razumemo ono što se od nas traži. Ne ustručavajte se da tražite objašnjenje svega što vam je nejasno. Ne postavljajte se olako ni prema jednom zadatku ako niste sigurni na koji način treba da ga uradite. Pitajte sve dotle dok zahtev koji ste dobili ne postane smislen i logičan i ne dobije jasan pogled na to šta se zapravo od vas traži. Dovoljna informisanost o poslu koji radite je prva stepenica ka dobro obavljenom poslu.

Naučite da izdvojite prioritete u radu i da procenite šta je ono što je najvažnije. Situacije poput odmah i sada su uobičajene u našem poslu. Organizujte dobro svoje vreme, isplanirajte vaš rad i dogovorene rokove – onim zadacima koji traže maksimalnu pažnju i koncentraciju posvetite dovoljno vremena; bavite se njima na početku radnog dana, a formalne zahteve ostavite za kraj. Ako i pored toga procenite da nećete moći da postignete sve zadate ciljeve, potražite pomoć od svog pretpostavljenog. Ovo je važna informacija za njega u smislu preciznog definisanja obima rada i produktivnosti svakog zaposlenog.

Neka preciznost i tačnost budu vaše glavne karakteristike. Ovim stičete kredibilitet pouzdanog računovođe, a zadaci koji će vam se kao takvima poveravati – značajni kako za vašeg poslodavca tako i za razvoj vaše lične karijere. Budite dovoljno zainteresovani za posao kojim se bavite. Ne iznosite neproverene informacije, konsultujte se sa stručnijim kolegama, edukujte se svakodnevno i najvažnije – ne ponavljajte iste greške, već učite na njima.

Bavite se samo svojim poslom. Ulažite u svoj lični razvoj i nadograđujte svoje znanje nepestano. Budite posvećeni vašim zadacima i ne dozvolite da vas povuku dole neuspesi drugih. Shvatite da je vaše vreme ključni resurs koji ulažete u svoj posao i trudite se da ga optimalno koristite. Vaš fokus uvek treba da bude na postizanju vaših dobrih rezultata, a to znači i pozitivnu ocenu vašeg rada.

Ne budite stereotipni brojač pasulja! Nastojte da postanete značajan član tima i dobar saradnik. Trudite se da gajite visoke moralne standarde, budete iskreni i otvoreni u komunikaciji sa svojim radim okruženjem. Probleme shvatite kao izazove koji vas oplemenjuju. Prikljucite se profesionalnim organizacijama i dajte svoj doprinos ugledu i značaju ove profesije.

I kao zaključak svega gore rečenog – strast i želju da se bavite poslom koji radite!

Novim kolegama – pripravnicima, pomažemo u edukaciji i sticanju poslovnog iskustva. Važna nam je prvenstveno njihova želja za novim znanjem i profesionalna orijentisanost; sve ostalo smatramo našim zadatkom – na ovaj način stvaramo dobar radni kadar i uspešne timove.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka