Vesti iz EU / PORESKE UPRAVE U EU PO NOVOM SISTEMU

PORESKE UPRAVE U EU PO NOVOM SISTEMU

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) uvodi dva nova Modela za rad poreskih uprava - Model upravljanja poreskim dugom i Model usklađivanja poreskog opterećenja. Kako je na nivou poreske administracije EU utvrđeno da postoje neizmirena potraživanja u iznosu od 820 milijardi evra, Model upravljanja poreskim dugom podstaknuće pozitivne promene u naplati poreskih potraživanja. Takođe, u cilju dalje borbe protiv sprečavanja poreskih utaja, Model usklađivanja poreskog opterećenja značajan je kako bi se njime skrenula pažnja na ona opterećenja poreskih obveznika koja bi mogla negativno da utiču na njihov poreski moral.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka