Vesti iz EU / HRVATSKA NA ČELU EU

HRVATSKA NA ČELU EU

U prvih šest meseci ove godine Hrvatska će predsedavati Većem EU. Plan svojih aktivnosti Hrvatska će sprovoditi kroz četiri najavljena koncepta - Evropa koja se razvija, Evropa koja se povezuje, Evropa koja štiti i uticajna Evropa. U odnosu na posebne prioritete oporezivanja, program utvrđuje ciljeve Hrvatske da „trenutna međunarodna poreska pravila treba da budu prilagođena globalizaciji i digitalizaciji kako bi se osiguralo pravedno oporezivanje prema mestu prihoda". Pored toga, Hrvatska predlaže da se uvedu i veće poreske stope na proizvode koji imaju štetan uticaj na klimatske promene, a uspostavljanje novog carinskog sistema pod nazivom „jedinstveni prozor EU“, kako bi se olakšale i pojednostavile carinske procedure, već je u pripremi.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka