Aktuelno / Poreski tretman primanja fizičkog lica rezidenta Republike Srbije ostvarenih po osnovu rada u zemlji / ili iz druge države

Poreski tretman primanja fizičkog lica rezidenta Republike Srbije ostvarenih po osnovu rada u zemlji / ili iz druge države

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana Republike Srbije propisana je obaveza da se oporezuje prihod koji fizička lica ostvaruju za rad u zemlji ili drugoj državi.

Rezident Republike Srbije je svako fizičko lice koje:

  • na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa ili
  • na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

 

Ukoliko poslodavac/ isplatilac prihoda, bilo da se nalazi u zemlji ili inostranstvu nije obračunao i izmirio pripadajuće poreze i doprinose po tom osnovu, primalac uplate je obavezan da sam obračuna i izvrši uplatu pripadajućih poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom. Poreski obveznik je, u tom slučaju, dužan da nadležnoj Poreskoj upravi podnese poresku prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu.
Poreska uprava Republike Srbije je ostavila rok do 31.10.2020. poreskim obveznicima, koji do sada nisu izvršiili predaju poreskih prijava, a sticali su prihode u zemlji i/ili inostranstvu da to mogu da učine, a da Poreska uprava nad njima ne sprovodi kaznene mere.
Nakon 31.10.2020. Poreska uprava će, u skladu sa Zakonom, primeniti zakonski propisane kaznene mere prema poreskim obveznicima koji u roku od 30 dana od dana sticanja prihoda ne podnesu Prijavu o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu.

Za sve detaljnije informacije i konsultacije po ovom i sličnim pitanjima možete se obratiti našem stručnom timu.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka