Aktuelno / Poreske olakšice od oktobra 2018

Poreske olakšice od oktobra 2018

Od 01. oktobra 2018. godine počinju da se primenjuju oslobođenja predviđena Zakonom o porezu na dohoda građana i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Za sva novoosnovana pravna lica i preduzetnike koji su se opredelili za isplatu lične zarade, od 01.oktobra 2018.godine predviđene su olakšice u vidu potpunog oslobođenja od plaćanja poreza na isplaćene zarade kao i doprinosa na teret poslodavca i teret zaposlenih. Ova olakšica odnosi se na zarade osnivača, odnosno preduzetnika i na zarade njihovih najviše devet zaposlenih lica.


Propisani uslovi koje budući nosioci ovih olakšica moraju da ispune kako bi ostvarili svoja prava su:

 •  Da je pravno lice/preduzetnik registrovan kod Agencije za privredne registre u periodu počev od 01.10.2018.godine, zaključno sa 31.12.2020.godine;

 •  Da su osnivač/preduzetnik, kao i njegovi zaposleni, bili prijavljeni kod Nacionalne službe za zapošljavanje u trajanju od šest meseci neprekidno pre datuma zasnivanja radnog odnosa ili da su dvanaest meseci pre tog momenta stekli srednje, više ili visoko obrazovanje;

 •  Da je poslodavac zaključio ugovor o radu sa novozaposlenim licima i da ih je prijavio u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja.


Period važenja olakšica počev od momenta ostvarivanja prava, iznosi načelno 12 meseci.


O svim dodatnim informacijama vezano za početak Vašeg poslovanja i osnivanje Vaših firmi, stojimo Vam na raspolaganju.

Vaš DENEX Accounting & Finance Tim

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka