Aktuelno / Poreske novosti – decembar 2018

Poreske novosti – decembar 2018

Kao podsticaj stvaranju povoljnijih uslova za obavljanje privrednih aktivnosti poreskih obveznika, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 07.decembra 2018.godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Kao podsticaj stvaranju povoljnijih uslova za obavljanje privrednih aktivnosti poreskih obveznika, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 07.decembra 2018.godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Zakon je stupio na snagu 09.decembra 2018.godine, a najveći deo noviteta odnosi se na uvođenje poreskih podsticaja namenjenih industriji istraživanja i razvoja.

Najvažnije izmene odnose se na:

 - promenu metoda obračuna poreske amortizacije, počev od 01.januara 2019.godine,

 - ukidanje ograničenja za priznavanje rashoda po osnovu reklame i propagande,

 - uvođenje poreskog podsticaja u vidu uvećanog odbitka za troškove istraživanja i razvoja,

 - uvođenje poreskog podsticaja u vidu posebnog poreskog tretmana prihoda od prava intelektualne svojine,

 - uvođenje poreskog podsticaja u vidu poreskog kredita po osnovu ulaganja u “start-up” pravna lica,

 - uvođenje poreskog podsticaja u vidu izuzimanja dela kapitalnog dobitka ostvarenog otuđenjem prava intelektualne svojine razvijene u Srbiji,

 - nova pravila u vezi sa oporezivanjem prihoda/rashoda nastalog po osnovu ugovora o koncesiji, otpusta duga prema UPPR i izmenama računovodstvenih politika.

 

Za sve detaljnije informacije vezano za primenu novih propisa, kao i za početak pojedinačnih primena, naš tim poreskih konusltanata Vam stoji na raspolaganju.
 

DENEX Accounting&Finance

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka