Aktuelno / OECD ispituje ulogu poreskih sistema u periodu ekonomskog oporavka od COVID-19

OECD ispituje ulogu poreskih sistema u periodu ekonomskog oporavka od COVID-19

OECD je objavio post u kome se raspravlja o ulozi poreskih sistema u periodu ekonomskog oporavka od uticaja COVID-19.

Post preporučuje da vlade „nastave da koriste fiskalne alate za pružanje podrške pogođenim preduzećima i domaćinstvima. Mere podrške treba da budu na snazi onoliko dugo koliko je potrebno da bi se izbegli „efekti ožiljaka“, a fiskalna politika treba dapodrži ubrzavanje oporavka “, sa merama koje se polako smanjuju kako ekonomija reaguje na mere oporavka.

Post takođe preporučuje da vlade imaju za cilj poboljšanje politike u procesu oporavka, posebno usredsređivanjem na reformu poreza na životnu sredinu kako bi se osiguralo da se emisije gasova oporezuju na odgovarajući način. Povećavanje poreskih prihoda povećanjem poreza na rad je obeshrabrujuće, a umesto toga izveštaj sadrži preporuke za pravičnu podelu tereta, osiguravanjem prihoda od imovine i kapitala, kao i za efikasno oporezivanje digitalne prodaje kako bi se pojačala socijalna zaštita ranjiviijih delova društva.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka