Aktuelno / Test samostalnosti preduzetnika i paket poreskih olakšica

Test samostalnosti preduzetnika i paket poreskih olakšica

Skorašnjom najavom izmene Zakona o porezu na dohodak građana, zakonodavac predlaže mere za rešavanje statusa preduzetnika u Srbiji.

Osnovno pitanje – da li je neko “pravi” preduzetnik ili ne, rešavaće se Testom samostalnosti, koji se uvodi kao zakonski osnov.

Cilj Testa je da utvrdi da li su primanja preduzetnika kao angažovanih lica – nezavisnih dobavljača u poslovnim odnosima sa kompanijama realni kao takvi ili se iza ovoga ipak kriju primanja iz radnih odnosa, koji u ovom slučaju nisu adekvatno oporezovani.

Kako bi dalja poreska erozija bila sprečena, Zakonodavac je kao meru predložio izmenu člana 85.Zakona o porezu na dohodak građana, uvođenjem tačke 17, podtačke 1-9, prema kojima bi se vršilo testiranje samostalnosti preduzetnika. To uključuje pitanja da li se u ugovoru o angažovanju preduzetnika nalaze elementi kao što su definisano radno vreme, pravo na godišnji odmor, oprema i prostor za rad, a razmatraće se i dužina angažmana (maksimum 130 sati u jednoj godini), procenat prihoda koje preduzetnik ostvaruje od jednog klijenta (maksimum 70%), da li poslovni nalogodavac organizuje stručno usavršavanje i drugi elementi. Po ispunjenju najmanje pet od 9 navedenih kriterijuma označavalo bi da je preduzetnik pao na testu samostalnosti i da se iz toga, primanja ovih preduzetnika smatraju ostalim primanjima po članu 85.Zakona i oporezuju po stopi od 20% poreza na dohodak građana.

U tom smislu, moguća su dalja scenarija:

 •  Preduzetnik nastavlja da obavlja samostalnu delatnost, plaća porez na prihod od samostalne deltanosti, a sav prihod nastao iz ugovorenih poslovnih odnosa dodatno se oporezuje porezom na dohodak građana po stopi od 20%.

 •  Preduzetnik gasi svoju samostalnu delatnost i ulazi u radni odnos sa kompanijom poslodavca, sa kojim je prethodno imao ugovorni odnos kao angažovano lice

 •  Preduzetnik gasi svoju samostalnu delatnost i osniva svoju kompaniju

Teret dokazivanja samostalnosti preduzetnika sa domaćim nalogodavcima pada na kompanija koje imaju zaključen ugovor o angažovanju ovih lica. Suprotno, ukoliko su u pitanju strani nalogodavci ili fizička lica, teret dokazivanja samostalnosti pada na samog preduzetnika. Suština je dokazati ugovorni odnos.

Za preduzetnike koji ne ispune kriterijume zadate po testu samostalnosti, a za koje nalogodavac reši da ih angažuje dalje po osnovu ugovora o radu, predloženi su poreski podsticaji - kompanije koje budu zapošljavale lica koja nisu bila u radnom odnosu tokom 2019. godine biće oslobođene plaćanja dela poreza na zarade i doprinose za PIO za ta lica. One će tokom 2020. godine biti oslobođenje plaćanja oko 70 odsto ovih poreza, tokom 2021. godine 65 odsto, a tokom 2022. godine 60 odsto, pod uslovom  da ove novozaposlene prijave u radi odnos do 30.04.2020.

Početak primene nove verzije ovog Zakona zakazan je za 01.januar 2020.godine. Za “prave” preduzetnike, koji ne padnu na testu samostalnosti i koji kao i do sada nastavljaju da posluju kao nezavisni dobavljači u svojim poslovnim odnosima, sve ostaje kao i do sada, bez promene.

 

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka