Aktuelno / DIGITALIZACIJOM DO NAPRETKA – funkcioniše li baš sve?

DIGITALIZACIJOM DO NAPRETKA – funkcioniše li baš sve?

Najnovijim izmenama zakonskih i podzakonskih akata s kraja prošle godine, u 2020.godinu smo zakoračili sa znatno pojednostavljenim procedurama obračuna paušalnog poreza. Omogućeno je podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u elektronskom obliku, kao i automatsko obračunavanje poreza na paušalno utvrđen prihod.

Od 13.01.2020 Poreska uprava je najavila dostavljanje rešenja paušalcima isključivo u elektronskom obliku, putem portala Poreske uprave (ePorezi) i jedinstvenih poreskih sandučića, kojima će korisnici pristupati putem kvalifikovanih elektronskih sertifikata, koji se mogu obezbediti kod sledećih sertifikacionih tela: MUP, Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart. Za novoosnovane preduzetnike-paušalce ova mogućnost biće dostupna u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja u Agenciji za privredne registre.

Skrećemo pažnju na rad sa elektronskim sandučetom ePortala – u slučaju dostavljanja poreskog akta u elektronskom obliku, danom dostavljanja smatra se dan postavljanja dokumenta u elektronskom sandučiću poreskog obveznika, odnosno njegovog punomoćnika, od strane Poreske uprave. U tom smislu, ukoliko bi poreski obveznik imao bilo kakvu primedbu na predmetno rešenje Poreske uprave, rok u kojem bi mu to pravo faktički bilo omogućeno je 15 dana od dana postavljanja dokumenta u elektronsko sanduče od strane Poreske uprave, pa poreski obveznici moraju biti ažurni u proveravanju svojih elektronskih sandučića. Za razliku od dosadašnjih rokova za poreska akta koja su bila dostavljana putem pošte, danom dostavljanja smatrao se dan uručivanja poreskog akta obvezniku, odnosno, ukoliko poreski obveznik ne bi bio dostupan, akt bi se smatrao dostavljenim po isteku 15.og dana od dana predaje na pošti.

Smatramo da su poreski obveznici ovim unapređenjem ipak dovedeni u novi problem. Rok u kojem bi se poreski akt smatrao dostavljenim može biti prihvaćen kao 15. dan od dana dostavljanja dokumenta u elektronskom sandučetu, ali samo pod uslovom da ovom dostavljanju prethodi obaveštenje koje će Poreska uprava slati poreskim obveznicima na njihove e-mail adrese, o dokumentima koja će im biti isporučena u elektronske sandučiće. Po ovom pitanju obratili smo se nadležnom Ministarstvu finansija sa Zahtevom za razmatranje svih relevantnih činjenica i otežavajućih okolnosti koje nam novi unapređeni sistem donosi. Po dobijanju odgovora, objavićemo i zvanično saopštenje.

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka