Aktuelno / Evidencija skladišta

Evidencija skladišta

Evidencija skladišta, magacina i ostalih poslovnih prostorija, počev od 28.avgusta 2018. godine preko portala Poreske uprave e-POREZI, odnosi se na sve poreske obveznike koji u ovom trenutku raspolažu poslovnim prostorima u kojima obavljaju svoju delatnost. U slučaju svih naknadnih izmena ili uvođenjem novih poslovnih jedinica, poreski obveznici su dužni da pre momenta početka korišćenja ovih poslovnih prostora, prijave izmene Poreskoj upravi (Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji, čl.25). U protivnom, roba koja se zatekne u neprijavljenim prostorijama obveznika biće oduzeta, a protiv obveznika može biti podneta i prekršajna prijava.

Koje poslovne prostore treba prijaviti? – dilema koja se svakodnevno nameće u komunikaciji sa poreskim obveznicima. Sam naziv propisanog obrasca poreske prijave PEP-IPJ - Evidencija izdvojenih poslovnih Jedinica privrednih subjekata i skladišta, doneo je zabunu u poslovnom okruženj; asocirajući samo na prostorno izdvojene poslovne prostorije poreskih obveznika. Radi pravilnog tumačenja, ovo treba posmatrati kroz malo širi aspekt. Izdvojena poslovna jedinica može da predstavlja poslovni prostor izdvojen ne samo prostorno, već i njegovom namenom. S tim u vezi, Poreska uprava i mimo striktnih odredaba clana 25, st.1, tacka 1 ZPPPA, daje preporuku da se čak i postojeće adrese sedišta poreskih obveznika evidentiraju kroz pomenutu poresku prijavu. Ako uzmemo u obzir da iza ovoga stoji i eventualna kontrola poreza na zakup prostora ukoliko isti plaćamo zakupodavcu - fizickom licu, onda nije zgoreg da proverimo još jednom kakav je naš status u ovom poreskom smislu i da li sve svoje obaveze pred Poreskom upravom izvršavamo na vreme.

Poseban je slučaj sa ugostiteljskim i maloprodajnim objektima, za koje je na adresi tog poslovnog prostora registrovana fiskalna kasa, pa se prostor kao takav, shodno svojoj nameni i fiskalizovanoj delatnosti ne registruje Poreskoj upravi preko propisanog obrasca poreske prijave PEP-IPJ, obzirom da Poreska uprava već raspolaže informacijama o ovim poslovnim prostorijama od momenta fiskalizacije. Medutim ukoliko, na primer, u okviru pomenutog prostora, ugostiteljski objekat poseduje i skladišni, odnosno magacinski prostor, jasno je da ovaj deo prostora nije pod namenom fiskalizovane delatnosti za koju je registrovan (npr.prodaja pića), pa će registracija ovog dela prostora pod oznakom „skladištenje“ biti obavezan podatak za prijavu Poreskoj upravi.

Sličnih primera i nedoumica je još puno u praksi. Ukoliko ste se prepoznali među onima koji još uvek traže odgovore na svoja pitanja, stojimo Vam na raspolaganju za sve dalje konsultacije.

Evidencija skladista

Vaš DENEX ACCOUNTING & FINANCE - kuća u kojoj se dobro poslovanje vrednuje!

 

Imate pitanje, problem koji Vas muči?

Tu smo da pomognemo savetima naših stručnjaka i damo smernice u rešavanju specifičnih poslovnih situacija.

Zakažite termin sastanka